Dodatek osłonowy

Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek o jego przyznanie osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Drzycimiu bądź elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap:
 
/1760aryklo/skrytka
 
Dodatek osłonowy przysługuje:
 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r. a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania!

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), będzie wynosił:
 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Pliki do pobrania:
 1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.pdf (741kB) pdf

 2. RODO osłonowe 2024.pdf (399kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Rządkowska (3 stycznia 2022)
Opublikował: Daniel Pożoga (4 stycznia 2022, 12:26:32)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (22 stycznia 2024, 09:46:06)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2262