Strategie i programy

Strategie i programy

Projekt "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015"

W załączeniu projekt do dyskusji i weryfikacji "GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013 – 2015"Wszelkie pytania , uwagi , propozycje odnośnie programu należy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu do p. Elżbiety [...]

Strategia rozwoju Gminy Drzycim

Prezentujemy aktualną wersję strategi rozwoju Gminy Drzycim [...]

Projekt "GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZYCIM NA LATA 2011 – 2016"

W załączeniu projekt do dyskusji i weryfikacji "GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZYCIM NA LATA 2011 – 2016"Wszelkie pytania , uwagi , propozycje odnośnie programu należy [...]

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2008-2013 i System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Drzycim na lata 2008-2013

Podaje się do publicznej wiadomości Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2008-2013 i System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Drzycim na lata 2008-2013 uchwalone przez Radę Gminy [...]

Projekt wersji ostatecznej Strategii

  Końcowa wersja Strategii - projekt do dyskusji i weryfikacji. Wszelkie pytania , uwagi , propozycje odnośnie Strategii należy kierować do Urzędu Gminy w Drzycimiu do p. Bożeny Gaca pok. nr 10 , tel. (52)331-70-79 w. 28  [...]

Projekt części II Strategii

W załączeniu projekt do dyskusji i weryfikacji  II części „Strategii rozwoju gminy Drzycim – Wizji rozwoju” . Wszelkie pytania , uwagi , propozycje odnośnie "Wizji rozwoju" należy kierować do Urzędu Gminy w [...]

Projekt części I Strategii

W załączeniu projekt do dyskusji i weryfikacji  I części „Strategii rozwoju gminy Drzycim – Diagnozy stanu gminy” . Wszelkie pytania , uwagi , propozycje odnośnie Diagnozy należy kierować do Urzędu Gminy w Drzycimiu do [...]

Opracowanie Strategii rozwoju gminy Drzycim - badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców gminy Drzycim

Gmina Drzycim w miesiącu styczniu br. rozpoczęła prace nad opracowaniem „Strategii rozwoju gminy Drzycim”. Pierwszy etap prac obejmował przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy ankiety dotyczącej jakości życia mieszkańców [...]

metryczka