Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Stuktura organizacyjna

  Strukturę organizacyjną i kompetencje Gminy określa ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z nią Gmina posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne, a o jej ustroju stanowi Statut Gminy. Rada jest organem stanowiącym i [...]

metryczka