Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.

Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się w dniu 9 października 2015 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, ul. Szkolna 8. Wszyscy członkowie komisji proszeni są o niezawodne przybycie. [...]

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na [...]

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, w terminie do dnia 12 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w [...]

metryczka