Wybory Prezydenta RP w 2015 r.

Wybory Prezydenta RP w 2015 r.

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, ul. Szkolna 8. Wszyscy członkowie komisji proszeni są o niezawodne przybycie. [...]

Informacja o udostępnieniu do wglądu wyborców spisu wyborców

W dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, czy został uwzględniony w spisie wyborców.- Udostępnienie następuje na pisemny [...]

Informacja dla wyborców mających zamiar głosować korespondencyjnie

Wyborca, który jest ujęty w rejestrze wyborców prowadzonym przez gminę, a:- nie został wpisany do rejestru wyborców sporządzonego dla odrębnego obwodu głosowania;- nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;- [...]

metryczka