Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 391) starsze karty »
numer wpisu:

6220/B/2023-34

data: 24 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań dla BUDOWY MEW W GRÓDECZKU NA RZECZE WDA
nazwa
podmiotu:
Jerzy Sukow, ul. Wileńska 29, 82-300 Elbląg
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

6220/B/2023-32

data: 15 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Opinia PGW Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzanie ooś dla budowy ujęcia wód podziemnych na dz. ew. nr 15/1 obr. Biechówko
nazwa
podmiotu:
EkoPolska Mojzesowicz S.k.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-31

data: 15 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Opinia o braku potrtzeby przeprowadzenia ooś dla
nazwa
podmiotu:
EkoPolska Mojzesowicz S.k.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-30

data: 14 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Opinia PGW Wody Polskie o braku potrzeby przeprowadzanie ooś dla Budowy ujęcia wód podziemnych na dz. ew. nr 85/14 obr. Gacki
nazwa
podmiotu:
EkoPolska Mojzesowicz S.k.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-27

data: 10 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś dla BUDOWY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ WERY O MOCY DO 80 MW NA DZ. EW. NR 29 I 73/3 OBR. WERY
nazwa
podmiotu:
PST 12 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-28

data: 6 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Chojnice o brako konieczności przeprowadzenia ooś dla BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WERY O MOCY DO 80 MW NA DZ. EW. NR 29 I 73/3 OBR. WERY
nazwa
podmiotu:
PST 12 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-26

data: 27 października 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej w Jastrzębiu na dz. ew. nr 11/7
nazwa
podmiotu:
Standard Power Development Sp. z o.o. I Sp. k.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-25

data: 4 października 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,1 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,Drzycim m1’’ gmina Drzycim, powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/2, 9/1 [obręb ewidencyjny: Wery]’’
nazwa
podmiotu:
NRG PLUS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

6220/B/2023-23

data: 28 września 2023
zakres przedmiotowy: Opinia RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krakówek, gmina Drzycim”
nazwa
podmiotu:
EHITA Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

6220/B/2023-21

data: 28 września 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 15/1, obręb 0003 Biechówko, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha’’
nazwa
podmiotu:
Anetta i Jarosław Góreccy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 391) starsze karty »