Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 371) starsze karty »
numer wpisu:

6220/A/2023-5

data: 17 maja 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie duś dla ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,1 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,Drzycim M1’’ gmina Drzycim, powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/2, 9/1 [obręb ewidencyjny: Wery]''
dane
wnioskodawcy:
NRG PLUS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-16

data: 9 maja 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o wznowieniu postępowania w sp0rawie duś dla „Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach nr ew. 37 i 39 obręb 0008 Gródek, gmina Drzycim, powiat świecki”
nazwa
podmiotu:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-1

data: 27 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie duś dla ,,Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krakówek, gmina Drzycim''
dane
wnioskodawcy:
EHITA Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-4

data: 19 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o zmianę duś dla „Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 15/1, obręb 0003 Biechówko, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha’’
dane
wnioskodawcy:
Arletta i Jarosław Góreccy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-3

data: 19 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o zmianę duś dla ,,„Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 48, obręb 0003 Biechówko, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha’’
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Górecki
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-2

data: 19 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o zmianę duś dla ,,Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 85/14, obręb 0007 Gacki, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha''
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Górecki
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-15

data: 6 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja ooś dla ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wery, Gmina Drzycim''
nazwa
podmiotu:
Nadleśnictwo Trzebciny
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-14

data: 27 marca 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie duś dla „Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach nr ew. 37 i 39 obręb 0008 Gródek, gmina Drzycim, powiat świecki”
nazwa
podmiotu:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-13

data: 14 marca 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o uzgodnieniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie duś dla „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wery, Gmina Drzycim.”
nazwa
podmiotu:
Nadleśnictwo Trzebciny
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-12

data: 27 lutego 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia raportu dla „Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach nr ew. 37 i 39 obręb 0008 Gródek, gmina Drzycim, powiat świecki”
nazwa
podmiotu:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 371) starsze karty »