Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Miejsce załatwiania:Urząd Gminyul. Podgórna 1086-140 Drzycimpok. nr 20tel. 52 3317079 wew. 27 Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj.: Dz. U. z [...]

Odbiór odpadów komunalnych

Miejsce załatwiania spraw:Urząd Gminy Drzycimul. Podgórna 1086-140 Drzycimpok. nr 20tel. 52 3317079 wew. 27Informacje na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Drzycim, odbioru odpadów oraz druki deklaracji dotyczących wysokości [...]

metryczka