Ogłoszenia o naborze.

Ogłoszenia o naborze.

Ogłoszenie naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Możliwość zatrudnienia na wymienionym stanowisku - od lipca 2018 r. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. oświaty i płac oświaty w Urzędzie Gminy w Drzycimiu - 2018.

Wójt Gminy Drzycim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty i płac oświaty. Możliwość zatrudnienia na wymienionym stanowisku - od maja 2018 r. Poniżej umieszczono treść ogłoszenia o naborze [...]

Nabór na staż w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Drzycim poszukuje osób chętnych spośród mieszkańców gminy Drzycim do odbycia stażu na stanowisku pomoc administracyjna w Urzędzie Gminy w Drzycimiu na podstawie skierowania przez Starostę Świeckiego.Liczba stanowisk stażowych [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. oświaty i płac oświaty w Urzędzie Gminy w Drzycimiu.

Wójt Gminy Drzycim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty i płac oświaty. Możliwość zatrudnienia na wymienionym stanowisku - od 1 kwietnia 2017 r. Poniżej umieszczono treść ogłoszenia o [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Drzycim.

Wójt Gminy Drzycim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Drzycim. Możliwość zatrudnienia na wymienionym stanowisku - od 13 lutego 2017 r. Poniżej umieszczono treść ogłoszenia o naborze. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu

Wójt Gminy Drzycim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu. Możliwość zatrudnienia na wymienionym stanowisku - od 26 lipca 2016 r. Poniżej [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy w Drzycimiu

Wójt Gminy Drzycim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy w Drzycimiu. Możliwość zatrudnienia na wymienionym stanowisku - od 1 lutego 2016 r. Poniżej [...]

Lista kandydatów/kandydatek ubiegających się o zatrudnienie na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, spełniających wymagania formalne

Informuję, że dokonana przez Komisję, w składzie określonym w § 2 ust. 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, ocena złożonych ofert pracy na wyżej wymienione stanowisko wyłoniła osoby, których [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu

Wójt Gminy Drzycim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu. Możliwość zatrudnienia na wymienionym stanowisku - od 1 lutego 2016 r. Poniżej [...]

Lista kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, spełniających wymagania formalne

Informuję, że dokonana przez komisję konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Drzycim Kierownika Urzędu Gminy z dnia 13 stycznia 2015 r., ocena złożonych ofert pracy na wyżej wymienione stanowisko wyłoniła osoby, [...]

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Urzędzie Gminy w Drzycimiu w 2015 roku.

Wójt Gminy Drzycim ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Urzędzie Gminy w Drzycimiu. Oczekuje się, że osoba wyłoniona w drodze ogłoszonego naboru podejmie zatrudnienie od lutego 2015 roku. Zarządzenie Wójta  w [...]

Zapotrzebowanie na pracownika na zastępstwo na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego.

Wójt Gminy Drzycim poszukuje pracownika na zastępstwo (na czas usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego pracownika) na stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu.  Początek zatrudnienia przewiduje [...]

DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRÓDKU Ogłasza nabór na wolne stanowisko sekretarki W Publicznym Gimnazjum w Gródku

  1.      Wymagania niezbędne: 1)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo krajów UE oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów [...]

Informacja o zatrudnieniu na stanowisko sekretarki w Publicznym Gimnazjum w Gródku - ogłoszenie o naborze z dnia 11 lipca 2013 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko sekretarki w Publicznym Gimnazjum w Gródku, propozycję zatrudnienia na w/w stanowisku otrzymała Pani Kamila Łagód, zam. w Świeciu. Uzasadnienie dokonanego [...]

Lista kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko sekretarki w Publicznym Gimnazjum w Gródku zakwalifikowana do następnego etapu rekrutacji.

Informuję, że dokonana przez Komisję, w składzie określonym w Regulaminie naboru na stanowisko sekretarki w Publicznym Gimnazjum w Gródku, ocena złożonych ofert pracy wyłoniła osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w [...]

Ogłaszenie naboru na wolne stanowisko sekretarki w Publicznym Gimnazjum w Gródku

DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRÓDKU Ogłasza nabór na wolne stanowisko sekretarki W Publicznym Gimnazjum w Gródku [...]

Zapotrzebowanie na pracownika na zastępstwo.

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami w Urzędzie Gminy w Drzycimiu.

Wójt Gminy Drzycim ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami w Urzędzie Gminy w Drzycimiu. Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru przewiduje się od 1 lipca 2013 r. Zarządzenie Wójta o ogłoszeniu [...]

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Drzycimiu w 2013 roku.

Wójt Gminy Drzycim ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds.rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Drzycimiu. Zarządzenie Wójta o ogłoszeniu naboru  zamieszczone zostało poniżej. Kwestionariusz osobowy dla [...]

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Drzycimiu w 2013 roku.

Wójt Gminy Drzycim ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds.oświaty i płac oświaty w Urzędzie Gminy w Drzycimiu. Oczekuje się, że osoba wyłoniona w drodze ogłoszonego naboru podejmie zatrudnienie od dnia 01 kwietnia 2013 roku. [...]

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH W URZĘDZIE GMINY W DRZYCIMIU

     Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. dodatków mieszkaniowych i administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, została wybrana Pani Karolina Daroń [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze ds. dodatków mieszkaniowych i administracyjno-gospodarczych.

W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informuję, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniają następujące osoby:Karolina Daroń, zam. Drzycim,Ewelina Renkiewicz, zam. Drzycim,Ewa Matyjasik, zam. [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZYCIMIU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Jolanta Szymczak zam. Belno.   Uzasadnienie dokonanego wyboru:   Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w [...]

Wójt Gminy Drzycim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Wójt Gminy Drzycim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:- w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu,- w Publicznym Gimnazjum im. Prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku [...]

metryczka