Majątek gminy

Majątek gminy

Informacja w sprawie zbycia dwóch pojazdów specjalnych-pożarniczych typu Żuk stanowiących własność Gminy Drzycim.

        Ogłoszenie o zbyciu następujących pojazdów specjalnych: ŻUK A15 o nr rej. BDM 1026 oraz Żuk A15 M o nr rej. BYP 708P w drodze licytacji ustnej, stanowiących mienie  Gminy w Drzycim [...]

Majątek

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i innych gminnych osób prawnych. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Jeżeli czynność prawna może spowodować [...]

metryczka