Ogłoszenie o zamówieniu usług publicznych na: Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert  następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/

Sprawa nr : GOPS.ZP.271.5.2022
Przedmiot zamówienia: Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Tryb postępowania : tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia : usługa

CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Zatwierdzam:
Kierownik GOPS Jolanta Szymczak

Plik do pobrania:
  1. 22 SWZ_GOPS 28.12.2022 r.pdf (847kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jolanta Szymczak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznych w Drzycimiu (30 grudnia 2022)
Opublikował: Daniel Pożoga (30 grudnia 2022, 07:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364