Majątek

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i innych gminnych osób prawnych.

Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy. Za gospodarowanie mieniem gminy odpowiedzialny jest wójt a także kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Informacje o mieniu komunalnym i sposobie jego wykorzystania:

plik 1 (14kB) rtf ,    plik 2 (12kB) rtf ,

plik 3 (19kB) rtf ,    plik 4 (7kB) rtf ,

plik 5 (13kB) rtf ,    plik 6 (10kB) rtf

metryczka


Wytworzył: Barbara Żurek (4 marca 2004)
Opublikował: Bogusława Radzikowska (4 marca 2004, 12:34:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10454