Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, w terminie do dnia 12 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Druk zgłoszenia zamiaru (140kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (21 września 2015)
Opublikował: Ludwika Rezmer (21 września 2015, 14:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670