Dopisanie osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców, w terminie do dnia 1 września 2015 r., mogą składać osoby uprawnione do udziału w referendum stale zamieszkałe lub czasowo przebywające na obszarze gminy, a także osoby nigdzie niezamieszkałe, przebywające na obszarze gminy. Wniosek, podpisany przez osobę uprawnioną, składa się w oryginale osobiście, za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10, pok. nr 17. Wniosek może zostać również przesłany do Urzędu Gminy w formie elektronicznej - o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy e-PUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (133kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (7 sierpnia 2015)
Opublikował: Ludwika Rezmer (7 sierpnia 2015, 10:22:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773