Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Drzycim informuje, że w roku 2018 Gmina Drzycim osiągnęła:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,76 %
  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –83,83%
  • Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,12 %


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Drzycim udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Drzycim zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1)  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Eko-Wisła” w Sulnówku gm. Świecie.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Drzycim oraz prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17

86-160 Warlubie

Tel. 52-33-26-534, 504-937-665

REGON: 091233532, NIP: 559-100-44-16

Pliki do pobrania:

  1. Analiza stanu gospodarki odpadami 2018 r.pdf (210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (25 kwietnia 2019)
Opublikował: Daniel Pożoga (24 marca 2023, 09:07:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98