Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2018 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2018 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, - organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu,    - rozwijanie ruchu amatorskiego, - organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.


PLIKI DO POBRANIA :Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2018 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2018 roku.

Formularz zgłoszenia członka komisji konkursowej
Wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/2018 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2018 roku.


metryczka


Wytworzył: Przemysław Zaraś (29 grudnia 2017)
Opublikował: Przemysław Zaraś (29 grudnia 2017, 13:34:26)

Ostatnia zmiana: Przemysław Zaraś (15 lutego 2018, 16:17:26)
Zmieniono: Dodanie informacji o wynikach konkursu nr 1/2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1078