Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

zarządzenie nr 13/2008 (238kB) jpg

ogłoszenie (66kB) word

wzór oferty (73kB) word

korekta zakresu rzeczowego i finansowego (56kB) word

instrukcja wypełniania oferty (89kB) word

Powołanie komisji do oceny ofert konkursowych.

zarządzenie nr 17/2008 (235kB) jpg

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2008

Wyniki konkursu (38kB) word

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie należy złożyć na druku załączonym poniżej, w terminie do 30 stycznia 2009 r. do godziny 15-tej w Urzędzie Gminy, pok. nr 2 lub przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego (153kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Drzycim (17 marca 2008)
Opublikował: Ludwika Rezmer (17 marca 2008, 12:05:19)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (19 stycznia 2009, 13:23:17)
Zmieniono: dołączenie sprawozdania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4522