Wyprawka szkolna w 2014 r.

Zarządzeniem Nr 55/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. Wójt Gminy ustalił wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz określił termin przyjmowania wniosków do dnia 5 września 2014 r. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie dotyczyć uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy I) i gimnazjum z niepełnosprawnościami wymienionymi w § 2 ust. 2 rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uprawnieni do dofinansowania są uczniowie pochodzący z rodzin nie przekraczających kryterium dochodowego w wysokości 539 zł netto na członka rodziny, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół, do których uczęszczają uprawnieni uczniowie.
Wniosek Word (55kB) word
Wniosek PDF (327kB) pdf

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024).
TUTAJ (786kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (6 sierpnia 2014)
Opublikował: Ludwika Rezmer (6 sierpnia 2014, 14:11:09)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (7 sierpnia 2014, 08:08:35)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1380