Wyprawka szkolna w 2013 r.

Zarządzeniem Nr 43/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. Wójt Gminy ustalił wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz określił termin przyjmowania wniosków do dnia 6 września 2013 r. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł a dla uczniów klasy V szkoły podstawowej do kwoty 325 zł. Uprawnieni do dofinansowania są uczniowie nie przekraczający kryterium dochodowego:
- dla uczniów klas I - 539 zł na członka rodziny,
- dla uczniów klas II, III i V - 456 zł na członka rodziny.
Wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.
Druk wniosku (40kB) word
Druk wniosku (90kB) pdf
Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 818).

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Ludwika Rezmer (13 sierpnia 2013, 12:05:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5542