Sprawozdanie z działalności za 2006 rok

Księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 24076 egzemplarzy książek. Ogółem zakupiono 333 książki ze środków własnych.Nie uzyskaliśmy dotacji z Ministerstwa Kultury, ponieważ biblioteka nie jest wpisana do Rejestru Kultury. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku ogółem zarejestrowano 576 czytelników, w tym: uczniowie – 293 studenci – 15 pracowni. umysł.- 68 robotnicy – 40 rolnicy – 13 inni zatrudnieni – 9 emeryci, renciści i bezrobotni – 138 Na zewnątrz z biblioteki wypożyczono 10166 książek, a na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystano z 354 książek. Biblioteka prenumeruje czasopisma, które można wypożyczać na zewnątrz lub poczytać w bibliotece i są to: ”Gazeta pomorska”, dla kobiet magazyn „Claudia”, oraz „Zdrowie”, a także tygodnik społeczno-kulturalny – „Wprost” oraz Promocje kujawsko-pomorskie, które otrzymujemy bezpłatnie z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach kontynuacji umowy barterowej jaką zawarliśmy z Agencją Promocji i Reklamy otrzymujemy dwa dodatkowe egzemplarze Gazety pomorskiej. Rok rocznie organizujemy w bibliotece różnego rodzaju konkursy. Z okazji świąt Wielkiej Nocy był to konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. W listopadzie z okazji Dnia Pluszowego Misia, dzieci techniką dowolną wykonywały postacie swoich ulubionych misiów. W trakcie spotkania opowiadały o swoich misiach, poznały także prawdziwą historię misia tzn. skąd wziął się sam pomysł i kto go wymyślił. W I rocznicę śmierci naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II zorganizowano w bibliotece wystawę książek. Zgromadzone dokumenty dotyczyły głównie Jego twórczości, pielgrzymek a także i samej biografii Ojca Świętego. W dniach od 8 do 15 maja trwał „Tydzień Bibliotek”. Związku z tym jak co roku biblioteka zorganizowała „dni otwarte” dla mieszkańców gminy. Odwiedzający bibliotekę mieszkańcy mogli zobaczyć i zapoznać się ze zgromadzonym księgozbiorem, skorzystać z Internetu. Dzieci zwłaszcza te z klas młodszych poznały takie pojęcia jak: katalog, księgozbiór podręczny, literatura beletrystyczna itp. Dowiedziały się również jakie warunki trzeba spełnić aby zostać jej czytelnikiem. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z biblioteką. Największą popularnością cieszą się książki dla dzieci i młodzieży oraz literatura piękna dla dorosłych. Wśród młodzieży, a zwłaszcza wśród dziewcząt dużym powodzeniem cieszą się książki, które dotyczą tematyki miłosnej, psychologicznej i przygodowej. Wśród chłopców największą popularnością cieszą się książki przygodowe, sensacyjne, fantastyczne i horrory. Świadczone usługi, to głównie udzielanie informacji bezpośrednich lub telefonicznych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Działalność informacyjna prowadzona jest w oparciu o warsztat informacyjno-wyszukiwawczy czytelni, wyposażony w bogate i stale aktualizowane zbiory wydawnictw informacyjnych jak np. encyklopedie, słowniki, leksykony oraz uzupełniany na bieżąco zbior regionaliów tj. wydawnictw książkowych, prac magisterskich, dokumentów dotyczących lokalnego życia społecznego i artykułów prasowych dotyczących gminy. Dzięki powstałej w 2004 roku czytelni internetowej „Ikonka” zapewniamy stały dostęp do zasobów ogólnoświatowej sieci Internet oraz możliwość wyszukiwania online katalogach krajowych bibliotek publicznych i naukowych stanowi nowoczesne uzupełnienie warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki. W roku ubiegłym z tejże czytelni skorzystało 1495 osób a w roku sprawozdawczym 2205 użytkowników. Jak widać liczba korzystających z Internetu rośnie.

metryczka


Wytworzył: Izabela Grzegorz (11 czerwca 2007)
Opublikował: Izabela Grzegorz (11 czerwca 2007, 09:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3484