Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 378) starsze karty »
numer wpisu:

6220/A/2023-4

data: 19 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o zmianę duś dla „Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 15/1, obręb 0003 Biechówko, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha’’
dane
wnioskodawcy:
Arletta i Jarosław Góreccy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-3

data: 19 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o zmianę duś dla ,,„Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 48, obręb 0003 Biechówko, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha’’
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Górecki
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-2

data: 19 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o zmianę duś dla ,,Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 85/14, obręb 0007 Gacki, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha''
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Górecki
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-15

data: 6 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja ooś dla ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wery, Gmina Drzycim''
nazwa
podmiotu:
Nadleśnictwo Trzebciny
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-14

data: 27 marca 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie duś dla „Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach nr ew. 37 i 39 obręb 0008 Gródek, gmina Drzycim, powiat świecki”
nazwa
podmiotu:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-13

data: 14 marca 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o uzgodnieniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie duś dla „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wery, Gmina Drzycim.”
nazwa
podmiotu:
Nadleśnictwo Trzebciny
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-12

data: 27 lutego 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia raportu dla „Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach nr ew. 37 i 39 obręb 0008 Gródek, gmina Drzycim, powiat świecki”
nazwa
podmiotu:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-11

data: 10 lutego 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o opini co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ,, „Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach nr ew. 37 i 39 obręb 0008 Gródek, gmina Drzycim, powiat świecki”
nazwa
podmiotu:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-10

data: 6 lutego 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ w sprawie duś dla „Budowa stopnia piętrzącego z małą elektrownią wodną w Gródeczku na rzece Wdzie, gmina Drzycim, pow. Świecki, art. Kujawsko-pomorskie’’
nazwa
podmiotu:
Zakład Produkcyjny JUBILEX Siezieniewki w spółka sp.j.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-9

data: 3 lutego 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania duś „Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 11/1 (obręb 0017) w obrębie ew. Wery, Gmina Drzycim.”
nazwa
podmiotu:
Elektrownia PV 108 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 378) starsze karty »