Strona główna

Strona główna


Zdjęcie
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
W DRZYCIMIU

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

tel./fax: 52 33 17 079

tel.: 52 33 17 008

tel.: 52 33 17 013

tel.: 52 33 16 984

e-mail: ug(at)drzycim.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap:

/1760aryklo/skrytka


Nr pokoju

Nazwisko

Nr wew.

Zakres

2

Karolina Daroń-GorczycaMałgorzata Rządkowska,

21

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- obsługa sekretariatu
- obsługa organów gminy, współpraca z sołtysami,

dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- stypendia szkolne
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne
- miejsca pamięci narodowej, zabytki

3

Anna Maćkowska

23

Sekretarz Gminy

4

Marian Krywald

22

Wójt

5

Krzysztof Nowiński

24

Zastępca Wójta
Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

ds. budownictwa, inwestycji, dróg, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, numerów nieruchomości.

5

Malwina Sadowska

38

Gospodarka komunalna i planowanie przestrzenne, działki grunty, budynki komunalne, świetlice – wynajem, fundusz sołecki.

6

Anna Cirsan - Jarmuda

Małgorzata Fiedurek

36

Naliczanie płac dla pracowników urzędu, ZUS, US, księgowość VAT.

Księgowość budżetowa.

7

GOPS

25

GOPS

7

Jolanta Szczepańska

25

Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11

Natalia Partyka

28

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

12

Joanna Riesop

29

SKARBNIK – Kierownik Referatu Finansów

13

Agnieszka Braszka – Rajnowska

Krystyna Świerczyńska

30

Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjno - Społecznego
Fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, opieka nad dziećmi do lat trzech, Karta Dużej Rodziny,
Program Rodzina 500 plus, "Za życiem"

14

Daniel Pożoga

31

Informatyk, promocja gminy, potwierdzanie profili zaufanych.

15

Monika Różycka

37

Księgowość, przelewy.

16
17

Iwona Raczkowska,

Sabina Majewska

32

Wymiar i pobór podatku, zwrot podatku akcyzowego, ewidencja działalności gospodarczej.

20Wróbel Katarzyna

26

Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste i ewidencja ludności, zamówienia publiczne, przetargi, umowy na roboty.

21

Przemysław Zaraś


44


Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe, sport
22

Katarzyna Ziółkowska

Bożena Różycka

35

Oświata, naliczanie wynagrodzenia pracowników szkół,

Główna księgowa oświaty.

23

Aleksandra Lubińska-Gajda,

27

Gospodarka odpadami komunalnymi, wyłapywanie psów, decyzje środowiskowe.

24
Barbara Bagińska41Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego - kadry - nadzór nad pracownikami referatu i archiwum zakładowym
- dowozy dzieci do szkół.

Godziny pracy Urzędu Gminy w Drzycimiu:


pn - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 15:30
śr - 7:30 - 15:30
cz - 7:00 - 15:00
pt - 7:00 - 15:00

Wszelkie opłaty, łącznie z opłatą skarbową, należy wnosić na rachunek Urzędu Gminy w Drzycimiu w Banku Spółdzielczym w Osiu, Oddział Drzycim
Nr 66 8169 1029 0000 0374 2000 0010

Dane do faktur:

Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
NIP: 559-10-05-396Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Drzycim:

Referat Organizacyjno Społeczny
Podinspektor ds. wojskowych ratownictwa i kultury fizycznej

Przemysław Zaraś

tel. 888 929 499 


Kontakt z mediami: Sekretarz Gminy - Anna Maćkowska

Informacje publiczne, których Państwo nie znajdą na stronie BIP, są dostępne
w Urzędzie Gminy w Drzycimiu w godzinach pracy.

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (18 lutego 2003)
Opublikował: Grażyna Sośnicka (18 lutego 2003, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (4 maja 2023, 09:33:53)
Zmieniono: Aktualizacja danych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 396708