Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Miejsce załatwiania:
Urząd Gminy
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
pok. nr 20
tel. 52 3317079 wew. 27
 
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299)

Wykaz potrzebnych dokumentów:
Wniosek, zawierający następujące dane:  
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
- Numer Identyfikacji Podatkowej,
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie objętym wnioskiem,
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Druk wniosku do pobrania:
Wniosek (182kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Riesop (8 lipca 2013)
Opublikował: Ludwika Rezmer (18 lipca 2013, 11:53:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055