Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Zadania publiczne
  · System Informacji Przestrzennej
  · Planowanie przestrzenne
  · Strategie i programy
  · Organizacje pozarządowe
  · · Konsultacje
  · · Program współpracy
  · · Sprawozdania
  · Program Ochrony Środowiska
  · Decyzje środowiskowe
  · Odpady komunalne
  · Rejestr działalności regulowanej
  · Rejestr instytucji kultury
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
  · · Rejestr uchwał Rady Gminy
  · Raport o stanie gminy
 AKTUALNOŚCI
  · Konkursy ofert
  · · Wspieranie sportu kwalifikowanego(archiwalny)
  · · Zlecanie zadań w trybie bezkonkursowym
 Praca w urzędzie.
  · Ogłoszenia o naborze.
  · · Regulamin naboru
  · · Kwestionariusz osobowy
  · Wyniki naboru.
 POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
  · Nabór na rachmistrza terenowego
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Zarządzenia Wójta.
  · · Oświadczenia majątkowe.
  · · Zarządzenie Wójta od 2012 r.
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Oświadczenia majątkowe pracowników
  · Jednostki organizacyjne
  · Sołectwa
 RODO
  · Urząd Gminy
  · USC, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
  · Świadczenia rodzinne, 500+, "DOBRY START", Fundusz alimantacyjny
  · · Program Rodzina 500 plus
  · Karta Dużej Rodziny
  · Klauzula informacyjna – nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy oraz dźwięku z posiedzeń komisji Rady Gminy
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Sposób załatwiania -Urząd Gminy
  · · Informacje dla niesłyszących
  · · Składanie podań, wniosków, skarg
  · · Petycje
  · · Udostępnianie informacji publicznej
  · · Działalność lobbingowa
  · · Ewidencja działalności gospodarczej i usług hotelarskich.
  · · Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  · · Zagospodarowanie przestrzenne.
  · · Podziały nieruchomości.
  · · Ochrona środowiska.
  · · Gospodarowanie odpadami
  · · Dodatki mieszkaniowe.
  · · Dodatek energetyczny
  · · Świadczenia rodzinne.
  · · · Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki oraz zapomogi
  · · Opieka nad dziećmi do lat trzech
  · · Karta Dużej Rodziny
  · USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
  · · URZĄD STANU CYWILNEGO
  · · DOWODY OSOBISTE ORAZ UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  · · EWIDENCJA LUDNOŚCI
  · Program DOBRY START dla ucznia
  · Stypendia szkolne
  · Azbest
  · Karty informacyjne SIOS
  · Ochrona przyrody
  · Plany i programy
 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 KONSULTACJE SPOŁECZNE
 PRAWO LOKALNE
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · · Uchwały Rady 2004
  · · · Uchwały Rady 2005
  · · · Uchwały Rady 2006
  · · · Uchwały Rady 2007
  · · · Uchwały Rady 2008
  · · · Uchwały Rady 2009
  · · · Uchwały Rady 2010
  · · · Uchwały Rady 2011
  · · · Uchwały Rady 2012
  · · · Uchwały Rady 2013
  · · · Uchwały Rady 2014
  · · · Uchwały Rady 2015
  · · · Uchwały Rady 2019
  · · · Uchwały Rady 2020
  · Statut
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · · · zapis audio
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · Opłaty i podatki
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · Majątek gminy
  · Dane informacyjne o sytuacji finansowej
  · Zamówienia publiczne
  · · Przetargi
  · · Przetargi archiwum
  · · Negocjacje bez ogłoszenia
  · Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro
  · Usługi społeczne poniżej 750.000 euro - OGŁOSZENIA
  · · Rok 2018
  · Plany zamówień publicznych
  · · Rok 2017
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
  · · Rok 2020
  · Sprawozdania finansowe
  · · Rok 2018
  · · Rok 2019
 PETYCJE
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  · Dane teleadresowe
  · Owiadczenia majątkowe
  · Statut
  · Aktualności
  · RODO
  · Sprawozdania finansowe
 ŚWIETLICA GMINNA W DRZYCIMIU
  · Dane teleadresowe
  · Statut
  · Oświadczenia majątkowe
  · Aktualności
  · RODO
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRZYCIMIU
  · Dane teleadresowe
  · Statut
  · Oświadczenia majątkowe
  · Aktualności
  · RODO
 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DRZYCIMIU
  · Dane teleadresowe
  · Statut
  · Oświadczenia majątkowe
  · Aktualności
  · Praca w ZPO
  · Sprawozdania finansowe
 SZKOŁA PODSTAWOWA W GRÓDKU
  · Dane teleadresowe
  · Statut
  · Oświadczenia majątkowe
  · Program Wychowawczy
  · WSO
  · Regulaminy
  · Aktualności
  · Sprawozdania finansowe
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
  · Dane teleadresowe.
  · Statut.
  · Oświadczenia majątkowe.
  · Aktualności.
  · RODO
  · Sprawozdania finansowe
  · Praca
 Wybory i referenda.
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.
  · Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
  · Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
  · Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
  · Wybory samorządowe w 2014 r.
  · Wybory samorządowe w 2018 r.
  · · Obsługa wyborów
  · Wybory uzupełniające - 3.02.2019
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Wybory uzupełniające
  · Geografia wyborcza
  · Wybory Prezydenta RP w 2020 r.
  · · Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.