Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 294) starsze karty »
numer wpisu:

6220/B/2021-1

data: 25 marca 2021
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW razem z niezbędna infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczna oraz magazynem energii elektrycznej” – na działkach ewidencyjnych nr 407, 408, 412 obręb Drzycim, gmina Drzycim
nazwa
podmiotu:
4 ECO sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2020-9

data: 31 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW razem z niezbędna infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczna oraz magazynem energii elektrycznej” – na działkach ewidencyjnych nr 407, 408, 412 obręb Drzycim, gmina Drzycim
dane
wnioskodawcy:
4 ECO sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-25

data: 18 listopada 2020
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Budowa stopnia piętrzącego z małą elektrownia wodną w Gródeczku na rzece Wdzie, gmina Drzycim, pow. Świecki, woj. Kujawsko-pomorskie
nazwa
podmiotu:
Pełnomocnik Jerzy Sukow
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-24

data: 9 października 2020
zakres przedmiotowy: opinia o koniecznosci sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Budowy stopnia pietrzącego z małą elektrownia wodną w Gródeczku na rzece Wdzie, gmina Drzycim, pow. świecki, woj. Kujawsko - Pomorskie
nazwa
podmiotu:
Pełnomocnik Jerzy Sukowa reprezentujący Zakład Produkcyjny JUBILEX Siezieniewski i Spółka j.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

numer wpisu:

6220/B/2020-22

data: 7 września 2020
zakres przedmiotowy: opinia o braku konieczności sporzadzenia raortu oddziaływania na środowisko dla Budowy drogi gminnej nr 030511C Sierosław-Jastrzębie - II etap
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-23

data: 3 września 2020
zakres przedmiotowy: opinia o braku koniecznosci sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko dla Budowy drogi gminnej nr 030511C Sierosław-Jastrzębie - II etap
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-21

data: 20 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Chojnicach co do braku koniecznosci sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla Budowy drogi gminnej nr 030523C w m. Krakówek
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2020-7

data: 5 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia piętrzącego z małą elektrownia wodną w Gródeczku na rzece Wdzie, gmina Drzycim, pow. Świecki, woj. Kujawsko-pomorskie
dane
wnioskodawcy:
Pełnomocnik Jerzy Sukow
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

numer wpisu:

6220/A/2020-6

data: 5 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław-Jastrzębie-II etap”
dane
wnioskodawcy:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-20

data: 23 lipca 2020
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności wykonania oceny oddziaływania raportu na środowisko dla Budowy drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 294) starsze karty »