Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 328) starsze karty »
numer wpisu:

6220/B/2022-17

data: 4 lipca 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o wznowieniu postępowania dot. decyzji ooś dla ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 11/3 w obrębie Wery, gmina Drzycim -Wery A
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-16

data: 4 lipca 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o wznowieniu postępowania dot. decyzji ooś dla ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 11/3 w obrębie Wery, gmina Drzycim -Wery B
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-15

data: 28 czerwca 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja ooś dla przedsięwzięcia ,,Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C''
nazwa
podmiotu:
Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbignew Dorau
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-14

data: 21 czerwca 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 11/3 w obrębie Wery, gmina Drzycim - Wery B''
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-13

data: 21 czerwca 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 11/3 w obrębie Wery, gmina Drzycim - Wery A''
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-6

data: 19 maja 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW na działce nr 141/10 obręb ew. Drzycim, gm. Drzycim”
nazwa
podmiotu:
4Max Consulting Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2022-6

data: 18 maja 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji ooś dla budowy drogi gminnej 030505C
dane
wnioskodawcy:
Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbignew Dorau
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-5

data: 28 kwietnia 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla fotowoltaiki o mocy do 5MW na dz. nr 141/10 w Drzycimiu
nazwa
podmiotu:
4Max Consulting Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2022-5

data: 25 kwietnia 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji ooś dla budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 11/3 w obrębie Wery, g Drzycim- Wery A
dane
wnioskodawcy:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2022-4

data: 25 kwietnia 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji ooś dla budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 11/3 w obrębie Wery, g. Drzycim -Wery B
dane
wnioskodawcy:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 328) starsze karty »