Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 278) starsze karty »
numer wpisu:

6220/A/2020-4

data: 7 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko B
dane
wnioskodawcy:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

numer wpisu:

6220/A/2020-3

data: 7 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko A
dane
wnioskodawcy:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

numer wpisu:

6220/B/2020-14

data: 18 marca 2020
zakres przedmiotowy: opinia - Projekt drogi gminnej nr 16 w Dabrówce
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-15

data: 17 marca 2020
zakres przedmiotowy: decyzja środowiskowa dla WYKONANIA URZĄDZENIA WODNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POBÓR WODY POWYŻEJ 10M3/H, USYTUOWANEGO NA DZ. EW. NR 7/1 OBR. GRÓDEK, GM. DRZYCIM
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-13

data: 11 marca 2020
zakres przedmiotowy: Opinia - Budowa drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-12

data: 25 lutego 2020
zakres przedmiotowy: Decyzja w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia ooś dla BUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO - CHLEWNI LOCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
nazwa
podmiotu:
Inwestor
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

6220/B/2020-10

data: 18 lutego 2020
zakres przedmiotowy: Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania DUŚ dla ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO - CHLEWNI Z PLANOWANĄ LOKALIZACJĄ W M. DĄBRÓWKA NA DZ. EW. NR 24, GM. DRZYCIM
nazwa
podmiotu:
Myk Konstrukcje
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

6220/A/2020-2

data: 14 lutego 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce"
dane
wnioskodawcy:
Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-11

data: 14 lutego 2020
zakres przedmiotowy: Opinia PGW Wody Polskie o braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla WYKONANIA URZĄDZERNIA WODNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POBÓR WODY POWYŻEJ 10M3/H, USYTUOWANEGO NA DZ. EW. NR 7/1 OBR. GRÓDEK, GM. DRZYCIM
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-9

data: 11 lutego 2020
zakres przedmiotowy: Opinia RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla WYKONANIA URZĄDZENIA WODNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POBÓR WÓD PODZIEMNYCH O ZDOLNOŚCI POBORU WODY POWYŻEJ 10 M3/H USYTUOWANEGO NA DZ. EW. NR 7/1 W GRÓDKU, GM. DRZYCIM
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 278) starsze karty »