Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 283) starsze karty »
numer wpisu:

6220/B/2020-19

data: 20 lipca 2020
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: „Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko B”
nazwa
podmiotu:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-18

data: 17 lipca 2020
zakres przedmiotowy: opinia o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: „Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko A”
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2020-5

data: 22 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Budowy drogi gminnej nr 030523C w m. Krakówek
dane
wnioskodawcy:
Maciej Wojnowski, ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C, 86-100 Świecie
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

numer wpisu:

6220/B/2020-17

data: 23 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zadania pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko B
nazwa
podmiotu:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-16

data: 22 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko A
nazwa
podmiotu:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2020-4

data: 7 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko B
dane
wnioskodawcy:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

numer wpisu:

6220/A/2020-3

data: 7 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko A
dane
wnioskodawcy:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

numer wpisu:

6220/B/2020-14

data: 18 marca 2020
zakres przedmiotowy: opinia - Projekt drogi gminnej nr 16 w Dabrówce
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-15

data: 17 marca 2020
zakres przedmiotowy: decyzja środowiskowa dla WYKONANIA URZĄDZENIA WODNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO POBÓR WODY POWYŻEJ 10M3/H, USYTUOWANEGO NA DZ. EW. NR 7/1 OBR. GRÓDEK, GM. DRZYCIM
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2020-13

data: 11 marca 2020
zakres przedmiotowy: Opinia - Budowa drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 283) starsze karty »