Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1083) starsze aktualności »obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gródku o oddział przedszkolny.

19.01.2022

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gródku o oddział przedszkolny.Sesja nadzwyczajna

03.01.2022

Sesja nadzwyczajnaObwieszczenie

30.12.2021

obwieszczenieSesja Rady Gminy Drzycim

08.12.2021

sesjaPosiedzenie Komisji

06.12.2021

Posiedzenie KomisjiOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim w części obrębów Jastrzębie, Sierosław, Sierosławek.

02.12.2021

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim w części obrębów Jastrzębie, Sierosław, Sierosławek.Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - przeniesienie decyzji w sprawie rozbudowy szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Sierosław

01.12.2021

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - przeniesienie decyzji w sprawie rozbudowy szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą SierosławObwieszczenie przed wydaniem decyzji - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Drzycim - Wery

26.11.2021

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Drzycim - WeryWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

25.11.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowymGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

18.11.2021

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022Decyzja Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej w Drzycimiu

15.11.2021

Decyzja Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej w DrzycimiuObwieszczenie o wszczęciu postępowania - przeniesienie decyzji w sprawie rozbudowy szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą Sierosław

12.11.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przeniesienie decyzji w sprawie rozbudowy szkoły o hale sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą SierosławObwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Drzycim - Wery

12.11.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Drzycim - WeryObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji uchylającej i orzekającej dot. Rozbudowy drogi gminnej nr 030552C polegającej na budowie chodnika w miejscowsci Gródek

09.11.2021

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji uchylającej i orzekającej dot. Rozbudowy drogi gminnej nr 030552C polegającej na budowie chodnika w miejscowsci GródekOGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Drzycim oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów

04.11.2021

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Drzycim oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentówSesja Rady Gminy

02.11.2021

sesjaDecyzja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

29.10.2021

Decyzja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPosiedzenia Komisji

26.10.2021

Posiedzenia KomisjiObwieszczenie przed wydaniem decyzji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzycim

25.10.2021

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej w m. DrzycimAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1083) starsze aktualności »