Strona główna

Strona główna


Zdjęcie
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
W DRZYCIMIU

Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

tel./fax: 52 33 17 079

tel.: 52 33 17 008

tel.: 52 33 17 013

tel.: 52 33 16 984

e-mail: ug(at)drzycim.pl

Nr pokoju

Nazwisko

Nr wew.

Zakres

3

Karolina Daroń-Gorczyca

21

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- obsługa sekretariatu

4

Marian Krywald

22

Wójt

5

Anna Maćkowska

23

Sekretarz Gminy

6

Malwina Sadowska

38

Gospodarka komunalna i planowanie przestrzenne, działki grunty, budynki komunalne, świetlice – wynajem, fundusz sołecki.

7

Krzysztof Nowiński

24

Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
ds. budownictwa, inwestycji, dróg, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, numerów nieruchomości.

8

Anna Cirsan - Jarmuda

Małgorzata Fiedurek

36

Naliczanie płac dla pracowników urzędu, ZUS, US, księgowość VAT.

Księgowość budżetowa.

9

GOPS

25

GOPS

9

Jolanta Szczepańska

25

Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10

Natalia Partyka

28

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

11

Joanna Riesop

29

SKARBNIK – Kierownik Referatu Finansów

12

Agnieszka Braszka – Rajnowska

Krystyna Świerczyńska

30

Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjno - Społecznego
Fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, opieka nad dziećmi do lat trzech, Karta Dużej Rodziny,
Program Rodzina 500 plus, "Za życiem"

13

Małgorzata Rządkowska

33

Dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- stypendia szkolne
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne
- miejsca pamięci narodowej, zabytki

13

Barbara Szomszor

 33

Pracownik ODR Minikowo.

14

Bożena Szajerka

37

Obsługa organów gminy, współpraca z sołtysami, prowadzenie archiwum zakładowego.

15

Ewa Lewandowska,

Sabina Majewska

32

Wymiar i pobór podatku, zwrot podatku akcyzowego, ewidencja działalności gospodarczej.

17

Wróbel Katarzyna

26

Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste i ewidencja ludności, zamówienia publiczne, przetargi, umowy na roboty.

18 a

Daniel Pożoga,

Przemysław Zaraś

31

44

Informatyk, promocja gminy.

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe, sport.

18 b

Monika Gajewska,

Katarzyna Ziółkowska

Bożena Różycka


35


Oświata, naliczanie wynagrodzenia pracowników szkół, dowozy dzieci do szkół.

Główna księgowa oświaty.

19

Barbara Bagińska

41

Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego - kadry - nadzór nad pracownikami referatu i archiwum zakładowym

20

Aleksandra Lubińska-Gajda,


Paulina Riesop

27

Gospodarka odpadami komunalnymi, wyłapywanie psów, decyzje środowiskowe.


Księgowość, przelewy.


Godziny pracy Urzędu Gminy w Drzycimiu:


pn - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 15:30
śr - 7:30 - 15:30
cz - 7:00 - 15:00
pt - 7:00 - 15:00

Wszelkie opłaty, łącznie z opłatą skarbową, należy wnosić na rachunek Urzędu Gminy w Drzycimiu w Banku Spółdzielczym w Osiu, Oddział Drzycim
Nr 66 8169 1029 0000 0374 2000 0010

Dane do faktur:

Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
NIP: 559-10-05-396Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Drzycim:

Referat Organizacyjno Społeczny
Podinspektor ds. wojskowych ratownictwa i kultury fizycznej

Przemysław Zaraś

tel. 888 929 499 


Kontakt z mediami: Sekretarz Gminy - Anna Maćkowska

Informacje publiczne, których Państwo nie znajdą na stronie BIP, są dostępne
w Urzędzie Gminy w Drzycimiu w godzinach pracy.

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (18 lutego 2003)
Opublikował: Grażyna Sośnicka (18 lutego 2003, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (30 grudnia 2019, 10:23:38)
Zmieniono: Zaktualizowano godziny pracy urzędu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278413