Rejestracja działalności gospodarczej - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwiania: Urząd Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim, pokój nr 15, tel. (52) 33 17079 w. 32.

Od 1 lipca 2011 r. zmieniły się zasady rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób fizycznych. Do 31 grudnia 2011 r. trwał okres przejściowy, związany z przenoszeniem aktualnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zarówno w okresie przejściowym, jak i od 1 stycznia 2012 r. aby zarejestrować firmę wniosek o wpis, zmianę wpisu (w tym: zawieszenie i wznowienie) i wykreślenie do CEIDG można złożyć:

1/ on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,
2/ w wybranym urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym  przez notariusza).

Na składanym osobiście, wypełnionym wniosku o wpis do CEIDG, organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Od dnia 22.04.2014 r. została wprowadzona możliwość zawieszenia działalności gospodarczej z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Może ją zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wykonywanie działalności można zawiesić do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecka 5 roku życia, a w przypadku dziecka , które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wszelkie informacje na temat CEIDG i postępowania w kwestii rejestracji firmy znaleźć można na www.ceidg.gov.pl

Od stycznia 2017 r. istnieje możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej przez telefon. Dalsze informacje w załączonym pliku.
Pobierz plik (148kB) pdf

DRUKI DO POBRANIA

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 6.06.2016) (122kB) pdf
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (aktualizacja w dniu 02.02.16) (803kB) pdf
Wzór pełnomocnictwa (22kB) word

Wniosek i załączniki do wniosku

CEIDG-1 (298kB) pdf
CEIDG-RD (179kB) pdf
CEIDG-RB (302kB) pdf
CEIDG-MW (285kB) pdf
CEIDG-PN (300kB) pdf
CEIDG-SC (293kB) pdf
CEIDG-POPR (111kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (21 listopada 2011)
Opublikował: Ludwika Rezmer (21 listopada 2011, 13:55:16)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (9 lutego 2017, 08:11:41)
Zmieniono: Zmiana miejsca załatwiania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2469