Referaty i stanowiska samodzielne.

Referaty i stanowiska samodzielne. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy :

Referat Finansowy – kierownik (Skarbnik Gminy) Anna Maćkowska (tel. wewn. 29)
Wymiar podatków i akcyza – Sabina Majewska (32)
Pobór podatków - Ewa Lewandowska (32)
Księgowość budżetowa – Małgorzata Fiedurek (36) i Joanna Riesop (27)
Płace, VAT, księgowość budżetowa – Anna Cirsan (36)
Główna Księgowa Oświaty - Bożena Różycka (35)
Płace pracowników szkół - Monika Gajewska (35)
Gospodarowanie odpadami i egzekucja opłat - Paulina Riesop (27)

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego - kierownik Natalia Partyka (tel.wewn. 28)
Pozyskiwanie środków pomocowych - Natalia Partyka (28)
Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska – Aleksandra Lubińska, Krzysztof Nowiński (34),
Budownictwo i inwestycje – Krzysztof Nowiński (24),
Mienie komunalne i planowanie przestrzenne– Malwina Sadowska (38),
Zamówienia publiczne – Katarzyna Wróbel (26),                                                       

Referat Organizacyjno-Społeczny - kierownik Barbara Bagińska (tel. wewn. 41)
dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy organizacyjno-gospodarcze, obsługa sekretariatu – Karolina Daroń (21),
Oświata – Monika Gajewska (35),
Kadry, nadzór nad archiwum zakładowym - Barbara Bagińska (41)
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, opieka nad dziećmi do lat 3, Karta Dużej Rodziny, program Rodzina 500 plus - Krystyna Świerczyńska, Agnieszka Braszka-Rajnowska (30)
Program Rodzina 500 plus - Aleksandra Lubińska (34)
Koordynacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwrot kosztów za wyszkolenie uczniów, ewidencja zabytków - Małgorzata Rządkowska (33)                         
Sport, sprawy wojskowe, obrona cywilna, sprawy OSP - Przemysław Zaraś (44)
Informatyka i promocja – Daniel Pożoga (31)

Samodzielne stanowiska pracy ds. :
Obsługi Rady i archiwum zakładowego – Bożena Szajerka (37),
Spraw Obywatelskich, USC – Katarzyna Wróbel (26),

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (1 lipca 2003)
Opublikował: Bożena Szajerka (1 lipca 2003, 09:30:02)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (15 czerwca 2020, 13:35:14)
Zmieniono: Korekta pisarska.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8787