przetarg nieograniczony na dostawę węgla w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. dla jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim wg załącznika

Drzycim, 19 listopada 2003 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   D R Z Y C I M

ul. Podgórna 10 , 86 – 140 Drzycim

tel. 0*52 331-70-79 e-mail:ug@drzycim.pl http:// www.drzycim.pl

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro

dostawę węgla w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. dla jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim wg załącznika

 • Miejsce realizacji : jednostki organizacyjne na terenie gminy Drzycim

 • Termin realizacji : 1 stycznia 2004r. – 31 grudnia 2004r.

 • Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert: częściowych, równoważnych, wariantowych

 • Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Istotnych Warunków Zamówienia , który można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drzycimiu pok. nr 10 lub za zaliczeniem pocztowym .

          Cena formularza – 15 zł ( płatne w Banku Spółdzielczym na konto Urzędu Gminy w

          Drzycimiu nr konta 81690006-374-36011-11/0 )

 • Miejsce składania ofert : URZĄD GMINY w Drzycimiu , ul. Podgórna 10 pok. nr 2 ( Sekretariat) .

 • Termin składania ofert upływa dnia : 16 grudnia 2003 r. o godz. 10.00 .

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – URZĘDZIE GMINY w Drzycimiu, pok. nr 18 w dniu :    16 grudnia 2003 r. o godz. 10.30

 • W postępowaniu stosowane będą preferencje krajowe.

 • W postępowaniu stosowane będą następujące kryteria:

         Cena- 100 %

 • W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci :

1) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 pkt.1-5 Ustawy o zamówieniach publicznych

 1. spełniają wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Wójt Gminy Drzycim

/-/mgr inż. Józef Gawrych

 

 

 

Załącznik Nr 1

Ilość dostaw węgla w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r.

dla jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim

 

Nazwa jednostki i adres

rodzaj węgla

ilość w tonach

1.

Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – ul. Broniewskiego 2

kostka

85

2.

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Gródku –

ul. Szkolna 5

kostka

70

3.

Szkoła Podstawowa w Sierosławiu

kostka

40

4.

Remiza OSP w Jastrzębiu

kostka

13

5.

Świetlica Gminna w Drzycimiu –

ul. Szkolna 8

kostka

10

6.

Świetlice wiejskie na terenie gminy Drzycim ( Biechówko, Dąbrówka, Gacki, Sierosław, Wery)

kostka

3

ł ą c z n i e

                                                      221

 

Wymagane parametry węgla :

 • gatunek – I
 • symbol 25/07/10
 • wartość energetyczna nie mniejsza od 25.000kJ/kg
 • zawartość popiołu do 7%
 • zawartość siarki nie przekraczająca 1%

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Gaca (20 listopada 2003)
Opublikował: Bożena Gaca (20 listopada 2003, 14:24:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2388