Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.9.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  09:00

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.7.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  09:00

zamówienie na:

Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.10.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.8.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)