Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów.

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.12.2020
wartość: mniejsza od kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: informacja o przyczynie unieważnienia przetargu w załączeniu 

zamówienie na:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.4.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: informacja o unieważnieniu w załączeniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)