Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów.

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.13.2020
wartość: mniejsza od kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu.  

zamówienie na:

Rozbudowę sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.11.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu.  

zamówienie na:

Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.10.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  11:30
wynik postępowania: dokonano wyboru Wykonawców - informacja w załączeniu 

zamówienie na:

Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.8.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - informacja w załączeniu. 

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.7.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty - informacja w załączeniu 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.9.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania w załączeniu 

zamówienie na:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.6.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu.  

zamówienie na:

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnej i Młyńskiej w m. Drzycim

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.5.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu.  

zamówienie na:

Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.2.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu.  

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.3.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu.  

zamówienie na:

Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach

zamawiający: Gmina Drzycim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIRG.271.1.2020
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu w załączeniu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)