Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 października 2005 roku

PROTOKÓŁ nr  4/2005

 

z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

  

odbytego w dniu   13 października 2005 r.

( posiedzenie trwało od godz. 13-tej  do godz 1430 ).

 

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji  zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczyła : p.  Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

Kontrola w zakresie realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2005 roku.

  

Załączniki :

 

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z dokonanej kontroli.

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                     

                                                                                                                   Teresa Piotrowska

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

str. 1 sprawozdania z kontroli (52kB) jpg

str. 2 (71kB) jpg

str. 3 (35kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 09:35:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175