Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 19 września 2005 roku

PROTOKÓŁ nr 5/2005

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu  19 września 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz.  1330 ).

 

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecny :  p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji, w  posiedzeniu udział wzięli:

1.  Wójt Gminy – Józef Gawrych.

2.  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – Zbigniew Szajerka.

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

 1. Opinia do wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

         

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

          Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji – p. Jacek Kruczyński informując jednocześnie, że materiały dotyczące tematu wszyscy członkowie Komisji otrzymali i korzystając z obecności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wójta można przystąpić do zadawania pytań odnośnie niejasności tematu.

Radny p. Edmund Szymczak – proponowana we wniosku podwyżka na wodę i ścieki jest dość duża. Ponadto, przy tym samym zatrudnieniu jest wyższy fundusz płac w minionym roku. Czy tak dużo zarabiacie? Czy tak dużo was pracuje?

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej - w zakładzie budżetowym wynagrodzenia naliczane są ściśle wg tabel i uchwały Rady Gminy, które określają wskaźniki do tych wynagrodzeń.  W zasadzie nie wzrosła liczba zatrudnionych.

Wójt – zwyżki płac należy się spodziewać, bo konieczne jest utworzenie brygady budowlanej. Planujemy wykonywanie inwestycji we własnym zakresie i koszty będą musiały rosnąć. Jednym z elementów kosztów jest potrzeba rozwoju zakładu. Spółka nie rozwijała się. Zakład ma się rozwijać. Zakupimy spycharko-koparkę, bo  jest sporo robót przed nami. Zakład już zaczął wymieniać hydranty i zasuwy. Są stare i niesprawne. Drugie zadanie to budowa kolektora wodociągowego z Drzycimia do Jastrzębia i Sierosławia.

Radny p. Michał Gwizdała – energia drożeje, paliwo drożeje i nikt nic nie mówi. Na cenę wody jednak wszyscy krzyczą. Mój głos byłby za tym, aby cenę wody podnieść i zrobić coś w kierunku poprawy jakości wody. Jakie są straty wody? Widziałem już plomby na hydrantach.

Kierownik ZGK-  w gminie jest 215 hydrantów, z tego 42 są zaplombowane.  W chwili obecnej stosunek wody wyprodukowanej do sprzedanej jest następujący 100/72 %. Pyzatym urządzenia muszą być płukane, w Gródku z uwagi na złoże wodne wysokomanganowe, co dwa tygodnie płukane są końcówki sieci.

Wójt – remont w hydroforni w Drzycimiu nie był dla oszczędności prądu tylko z konieczności. Jeżeli koszty nie mają być zwrócone, to z przyszłorocznego budżetu będziemy musieli je wyłożyć.

Radny p. Edmund Szymczak – na drugi rok powie nam pan o zwyżce o stopień inflacji. Tego będziemy oczekiwali.

Wójt – w Spółce nie były szukane dochody, a wykazany przez Prezesa deficyt nie był z budżetu gminy sfinansowany. Stąd wniosek Prezesa o zwyżkę taryf.  Odnośnie ZGK, to należy zrozumieć, że wszelkie zyski zakładu są dochodem gminy. Czy w 2006 roku będą podwyżki płac to dopiero się okaże. W tym roku było ok. 70 złotych na pracownika.

Radny p. Edmund Szymczak – jeżeli miałoby to wystarczyć, to ja się zgadzam. Za rok będziemy jednak inaczej rozmawiali, nie o takich wydatkach.

Wójt – koszty zakładu może prześledzić Komisja Rewizyjna i będziemy wszyscy znali stan faktyczny.

Radna p. Teresa Piotrowska – analizę kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej mamy w planie Komisji na ten rok.

         Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał wniosek Zakładu pod głosowanie. Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie – pozytywnie. Wniosek ZGK w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Zapytania:

 

Radny p. Edmund Szymczak – co ze świetlicą w Gródku ?

Wójt – musimy całość środków zabezpieczyć z budżetu gminy.

Radna p. Teresa Piotrowska – kiedy będzie zrobiony chodnik w Gackach ?

Wójt – chodnik w październiku.

Radna p. Wanda Wyłupska – chciałabym podziękować p. Kierownikowi za skuteczną interwencję w sprawie śmieci.

Kierownik ZGK – nie był to żaden problem. Na przyszłość proszę, aby zgłaszać do mnie takie historie. Unikniemy zbędnego bałaganu.

Wójt – w roku bieżącym Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wyjątkowo skromny. Nie otrzymujemy środków z Urzędu Marszałkowskiego. Mieliśmy do dyspozycji tylko 5 tys. złotych.

Kierownik ZGK – za te środki zostały zakupione kosze na śmieci. Z dwudziestu sztuk pozostały jeszcze cztery i są do rozdysponowania.

  

Załączniki :

1. Lista obecności.

2. Wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                           Jacek Kruczyński

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 09:27:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1253