Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 czerwca 2005 roku

PROTOKÓŁ nr  3/2005

 z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

odbytego w dniu  29 czerwca 2005 roku

( posiedzenie trwało od godz. 13-tej  do godz 1430 ).

 

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji  zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczyła : p.  Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

 Kontrola przetargów na dostawę materiałów i usług w okresie minionego roku.

 

Przebieg posiedzenia :  

 

          Komisja dokonała kontroli dokumentów dotyczących przeprowadzonych przetargów na dostawę materiałów i usług w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 czerwca 2005 r.

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z dokonanej kontroli.

 

                                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                     

                                                                                                        Teresa Piotrowska

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

str. 1 sprawozdania z kontroli (51kB) jpg

str, 2 (56kB) jpg

str. 3 (46kB) jpg

str. 4 (33kB) jpg

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 09:15:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204