Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 9 czerwca 2005 roku

                                                 PROTOKÓŁ nr 4/2005

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu  9 czerwca 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz.  1330 ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecny :  p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji, w  posiedzeniu udział wziął    Wójt Gminy – Józef Gawrych.

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

 1. Opinia do materiałów na XX sesję Rady Gminy:

a) do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,

      b) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi.       

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

a)   Z projektem uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w Gródku, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe zapoznał zebranych Wójt,  przedstawiając jednocześnie ich  położenie na mapie. Uprzedził, że w roku przyszłym trzeba będzie zaplanować pieniądze w budżecie na uzbrojenie tych działek, bo nie zostały jeszcze uzbrojone.

         Uwag do projektu nie wniesiono. Został zaopiniowany pozytywnie stanowi on załącznik nr 2 do protokołu – łącznie z mapą.

b)      Projekt kolejnej uchwały w sprawie nadania nazwy placowi przy kościele w Gródku oraz jego położenie na mapie  przedstawił również Wójt. Dodał, że treść uchwały została skonstruowana w ten sposób aby mieszkańcu okolicznych posesji nie ponosili kosztów związanych z wprowadzeniem nazwy placu. W związku z tym w zasadzie zostały ominięte przepisy ustawy o nazewnictwie ulic i placów.

            Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Została zaopiniowana pozytywnie i stanowi łącznie z mapą załącznik nr 3 do protokołu.

 

 

Załączniki :

1. Lista obecności.

2, 3.  Projekty uchwał.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                           Jacek Kruczyński

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 08:48:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1604