Protkół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2005 roku

PROTOKÓŁ nr  2/2005

 

z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 

 

odbytego w dniu 30 marca 2005 roku

( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz 1430 ).

 

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji  zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczyła : p.  Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

 Analiza realizacji budżetu gminy w 2004 roku.

 

Przebieg posiedzenia :  

 

          Komisja dokonała analizy materiałów składających się na komplet dokumentów obrazujących realizację budżetu gminy w 2004 roku. Sporządzone sprawozdanie z dokonanej kontroli posłużyło jako podstawa do wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za 2004 rok.
  3. Sprawozdanie z dokonanej kontroli.
  4. Wniosek do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                     

                                                                                                                                                  Teresa Piotrowska

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

str. 1 sprawozdania z dokonanej kontroli (34kB) jpg

str. 2 (53kB) jpg

str. 3 (49kB) jpg

str. 4 (22kB) jpg

treść wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium (33kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005, 14:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1122