Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 2005 roku

 

PROTOKÓŁ nr 2/2005

 

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY SRODOWISKA

 

odbytego w dniu 21 lutego 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz.  1330 ).

 

 

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

 

Nieobecny :  p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby:

 

1.       Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.       Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

   

Opinia do projektów planów rozwoju miejscowości Drzycim i Gródek.

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

         Temat omówił Wójt: „Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otworzyło dla wsi nową możliwość pozyskania środków unijnych w ramach programu Fundusz Odnowy Wsi. Po sesji, w dniu 25 stycznia odbyłem spotkanie z sołtysami, na którym poinformowałem o możliwości skorzystania z tego programu. Średnio każda z gmin ma złożyć dwa do trzech wniosków. Program obejmuje takie zadania, które nie są finansowane  z innych funduszy unijnych. Aby wystąpić o te środki musimy opracować plany rozwoju wsi, gdzie ma być dofinansowane zadanie i poddać je zaopiniowaniu mieszkańcom danej wsi. Ustaliliśmy, że wystąpimy o przyznanie funduszy na dwa zadania:

- adaptację budynku wykupionego przez gminę od Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Gródku na potrzeby świetlicy wiejskiej,

-  budowę boiska w Drzycimiu.

Koszt pierwszego zadania wyniósłby 152.500,- złotych, w co musimy zaangażować 20 % środków własnych. Mamy w budżecie 20 tys. złotych, na sesji Rada musiałaby uchwalić jeszcze 8 tys. Zadanie to ma szanse na powodzenie, bo wieś nie posiada żadnej świetlicy i w Gródku jest duża stopa bezrobocia. Kosztorys na boisko sięga kwoty 1.200 tys. złotych. To ogromna suma. Podejmiemy starania o pozyskanie środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W tym przypadku potrzebujemy aż 30 % środków własnych. Stąd też wyszedł pomysł rozłożenia budowy na 2 lata ( 2006-2007). Chcemy przy tym robić jeszcze inne rzeczy. Nie tyle nawet chcemy co musimy. Woda w Jastrzębiu jest złej jakości. Trzeba będzie studnię zamknąć,  bo ujęcie jest zanieczyszczone. Planujemy sprzężenie sieci wodociągowej, przy wykorzystaniu sieci istniejącej w taki sposób, aby dwie hydrofornie obsłużyły całą gminę. Hydrofornia w Gródku, która jest niedociążona, zasilałaby poza Gródkiem: Gacki, Biechówko, Biechowo, Dólsk, Mały Dólsk i Lubocheń. Natomiast hydrofornia w Drzycimiu zasilałaby Drzycim, Roźwienicę i dodatkowo Jastrzębie i Sierosław. Jutro Komisja ds. Budżetu i Finansów będzie opiniowała Wieloletni Plan inwestycyjny. Objęte nim zadania, w tym również boisko w Drzycimiu, będziemy robić, jeżeli będą pieniądze. Wszystko jest uzależnione od tego, czy pozyskamy pieniądze z funduszy europejskich. Jeżeli szkoła    w Sierosławiu będzie miała pozostać, to zwyczajnie nie zrobimy czegoś innego. Możemy też zrezygnować z zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Kosztują nas 200 tys. złotych Tylko komu to będzie się podobało.”

Radny p. Michał Gwizdała – w pierwszej kolejności powinny być załatwione sprawy bytowe takie jak : drogi i woda. Potem można myśleć o boisku.

         W wyniku przeprowadzonego głosowania plany zostały zaakceptowane jednogłośnie.

 

 

Załączniki :

 

  1. Lista obecności.

       2.  – 3 . Projekty  planów rozwoju miejscowości Drzycim i Grodek.

 

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                          Jacek Kruczyński

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005, 13:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192