Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 stycznia 2005 roku

PROTOKÓŁ nr  1/2005

 

z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 

 

odbytego w dniu 20 stycznia  2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej  do godz.  1430 ).

 

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji  zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.

Nieobecny – p. Tadeusz Kaszubowski

 

Posiedzeniu przewodniczyła : p.  Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

Podsumowanie działalności Komisji za 2004 rok.

 

Przebieg posiedzenia :  

 

          Komisja dokonała analizy kontroli przeprowadzonych w 2004 roku i sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności, które zostanie przedłożone Radzie Gminy, na XVII sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 rok.

 

                                                                                                            Przewodnicząca Komisji

                                                                     

                                                                                                                   Teresa Piotrowska

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

  treść sprawozdania (67kB) jpg

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005, 13:21:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1144