Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 grudnia 2004 roku

 

PROTOKÓŁ nr  6/2004

 

z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

odbytego w dniu 15 grudnia  2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.   12-tej  do godz. 15).

 

W posiedzeniu wzięli udział wzięli wszyscy członkowie Komisji  -  zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

1. Kontrola w  Publicznym Gimnazjum w Gródku.

 

Przebieg posiedzenia :   

 

         Komisja, zgodnie z upoważnieniem Przewodniczącego Rady Gminy, dokonała kontroli w Publicznym Gimnazjum w Gródku.

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.

2. Sprawozdanie z dokonanej kontroli ( nr 6/2004 ).

    

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                  Teresa Piotrowska

 

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

str. 1 sprawozdania z kontroli (50kB) jpg

str. 2 (52kB) jpg

str. 3 (38kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 12:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1228