Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2004 roku

PROTOKÓŁ nr  5/2004

 

z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

odbytego w dniu 9 grudnia  2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.   13-tej  do godz. 1520).

 

W posiedzeniu wzięli udział wzięli wszyscy członkowie Komisji  -  zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

1. Kontrola w zakresie:

-   zasadności udzielania dotacji,

-   windykacji należności podatkowych na rzecz gminy.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2005 rok.

 

Przebieg posiedzenia :   

Ad. 1.

         Komisja, zgodnie z upoważnieniem Przewodniczącego Rady Gminy, dokonała analizy dokumentów i oceny:

-    zasadności udzielania dotacji,

-   windykacji należności podatkowych na rzecz gminy.

Ad. 2.

         Plan pracy na 2005 rok, który opracowała Komisja, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Załączniki :

  1.   Lista obecności.

2 - 3. Sprawozdania z dokonanej kontroli ( nr 4/2004 i 5/2004 ).

        4.     Plan pracy Komisji na 2005 rok.

                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                           Teresa Piotrowska

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

 

str. 1 sprawozdania z kontroli windykacji należności podatkowych na rzecz gminy (48kB) jpg

str. 2 (43kB) jpg

str. 3 (37kB) jpg

str. 1sprawozdania z kontroli zasadności udzielania dotacji (48kB) jpg

str. 2 (65kB) jpg

str. 6 (32kB) jpg

Plan pracy Komisji na 2005 rok (44kB) jpg  

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 10:07:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261