Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 września 2004 r.

 

PROTOKÓŁ nr  4/2004

 

z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

odbytego w dniu 20 września 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej  do godz.  15-tej).

 

W posiedzeniu wzięli udział wzięli wszyscy członkowie Komisji  -  zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

Porządek posiedzenia :

 

Kontrola w zakresie:

- wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2004 roku,

- realizacji bieżących zadań gospodarczych.

Przebieg posiedzenia :   

 

         Komisja, zgodnie z upoważnieniem Przewodniczącego Rady Gminy, dokonała  oceny:

- realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu br. 

- realizacji bieżących zadań gospodarczych.

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z dokonanej kontroli  z załącznikami

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       Teresa Piotrowska

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

str. 1 sprawozdania z kontroli (53kB) jpg

str. 2 (61kB) jpg

str.3 (33kB) jpg

str. 1 informacji z realizacji uchwał (57kB) jpg

str. 2 (73kB) jpg

str. 3 (69kB) jpg

str. 4 (73kB) jpg

str. 5 (59kB) jpg

str. 6 (66kB) jpg

str. 7 (61kB) jpg

treść informacji o realizacji zadań bieżących (42kB) jpg

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 09:22:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287