Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 lipca 2004 roku

PROTOKÓŁ nr  3/2004

 

z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

odbytego w dniu 5 lipca 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz.  1330).

 

W posiedzeniu wzięli udział wzięło 2 członków Komisji  -  zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu. Nieobecny – radny p. Tadeusz Kaszubowski.

 

Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1. Kontrola w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

 

Przebieg posiedzenia :  

Ad. 1.

 

          Komisja dokonała kontroli w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z dokonanej kontroli w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu (2/2004).

 

                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                      Teresa Piotrowska

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka 

str. 1 sprawozdania z kontroli (49kB) jpg

str. 2 (53kB) jpg

str.3 (38kB) jpg

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (22 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (22 sierpnia 2005, 12:55:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1325