Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2004 roku

PROTOKÓŁ nr  2/2004

 

z przebiegu posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

odbytego w dniu 29 marca  2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.   10-tej  do godz.  14-tej  ).

 

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczyła: p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

 

Przebieg posiedzenia :  

Ad. 1.

 

          Komisja dokonała analizy realizacji budżetu gminy za 2003 rok w oparciu o sprawozdanie stanowiące załącznik nr 2 do protokołu.

 

Załączniki :

  1. Lista obecności.
  2. Sprawozdanie z  realizacji budżetu gminy za 2003 rok. 
  3. Wniosek do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium łącznie ze sprawozdaniem Komijsi z kontroli.

                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                               Teresa Piotrowska

 

Protokół sporządziła :

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

 

treść wniosku (48kB) jpg

str. 1 sprawozdania z kontroli (52kB) jpg

str. 2 (70kB) jpg

str. 3 (73kB) jpg

str. 4 (44kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (22 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (22 sierpnia 2005, 12:35:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109