Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 22 stycznia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  2/2009
 
Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu 22 stycznia 2009 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 1610 ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radna nieobecna:
- p.  Aniceta Gubańska
 
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:   
 
1.      Wójt Gminy – p. Waldemar Moczyński
2.      Przewodnicząca Rady Gminy – p.  Elżbieta Babińska
3.      Radny p. Zygmunt Wycinek
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia :   
 
Wyjazd do Świekatowa i Pruszcza w celu zapoznania się z ogrzewaniem ekologicznym.
 
 
Przebieg posiedzenia:    
Ad. 1.
       Przewodnicząca Komisji powitała członków Komisji i pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu. Stwierdziła, że na aktualny stan siedmiu członków Komisji w posiedzeniu udział bierze  sześciu,  nieobecna -  p.  Aniceta Gubańska. 
      W pierwszej kolejności Komisja udała się do gminy Świekatowo, gdzie zapoznana została z ekologicznym procesem ogrzewania, polegającym na spalaniu słomy. Zgromadzone pod dachem, suche baloty słomy przechodzą przez rozdrabniacz, poczym spalanie polega na wdmuchiwaniu rozdrobnionej, rozluźnionej słomy do paleniska. Rozwiązanie to jest wykorzystane do ogrzania dużego obiektu, w którym znajduje się Urząd Gminy i  szkoła.
      Wójt Gminy Świekatowo, który oprowadzał wycieczkę i omawiał proces ogrzewania stwierdził, że ogrzewanie jest niezawodne i o wiele tańsze od ogrzewania węglowego. Gmina nie ma też problemu z zaopatrzeniem w słomę.
      Kolejnym obiektem zwiedzania była kotłownia zasilająca Dom Pomocy Społecznej                       w Pruszczu. Tutaj Komisja zapoznała się  z drugim procesem ekologicznym polegającym na spalaniu pelet produkowanych z trocin drzewnych. W procesie produkcji pelet nie stosuje się żadnych substancji chemicznych i jest to paliwo uznawane za bezpieczne dla środowiska naturalnego. Ma stąd niską zawartość popiołu, który jest wykorzystywany jako cenny nawóz do zasilania trawników na terenie Ośrodka. Sprzedaż pelet odbywa się luzem w workach po 20-25 kg. Pelety wsypywane są do zasobnika umieszczonego obok kotła i dalej podawane są do palnika poprzez podajnik ślimakowy. Aby obsługa pieca była wygodna, a zarazem bezpieczna zastosowane są urządzenia automatycznie regulujące i kontrolujące kocioł. Możliwe jest zainstalowanie większego zbiornika na pelety, naturalnie w większej odległości od pieca i wówczas wydłuża się czas uzupełniania zasobnika. Zaletą ogrzewania jest większa wartość energetyczna, znikoma ilość popiołu i niewielka obsługa kotłowni. Omówienia procesu ogrzewania dokonał Dyrektor Ośrodka.
      Końcowym etapem wycieczki była wizyta Komisji w kotłowni Szkoły Podstawowej w Drzycimiu. Dyrektor szkoły – p. Iwona Różycka omówiła aktualny proces ogrzewania oraz planowany do realizacji– ekologiczny, na wzór ogrzewania w Pruszczu.
 
 
 
 Załączniki: lista obecności członków Komisji.
 
 
 
 
                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                    Teresa Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1113