Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 23 czerwca 2008 roku

                                       P R O T O K Ó Ł  nr  5/2008
 
                                        Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
odbytego w dniu 23 czerwca 2008 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do godz. 15-tej  ).
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik  do protokołu.
Radny nieobecny – p. Stefan Szałański.
 
Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:    
1.     Józef Szeligowski – podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska  w Urzędzie Gminy
Posiedzeniu przewodniczyła: p.  Teresa Piotrowska  – Przewodnicząca Komisji.
 
Tematyka posiedzenia :  Przegląd dróg na terenie gminy.
 
Przebieg posiedzenia:   Trasa objazdu przebiegała następująco: Rowienica –Gródek - Lubocheń – Biechówko – Krakówek – Drzycim – Jastrzębie.
Wnioski:
W Rowienicy – uzupełnić szlaką dziury koło budynków mieszkalnych.
 
W Gródku:  1/ wyciąć drzewa ( z góry przed mostem ),
                      2/ dziura na przystanku PKS, 
                      3/ dziura w asfalcie przy sklepie p. Umlaufów,
                      4/ dziura przy kościele – na zakręcie w kierunku szkoły,
                     
 
W Lubocheni wykosić krzewy i trawy na łukach i wyjeździe na drogę główną.
W Biechówku – lustro przy drodze na zakręcie do szkoły.
 
W Krakówku – droga polna Drzycim Krakówek – bez zastrzeżeń.
 
W Drzycimiu
ulice: Kolejowa i Okrężna  - przed planowanym remontem,
ulice: Osiedlowa i Szkolna …………………………
 
W Jastrzębiu Komisja gościnnie odwiedziła siedzibę „Wioski Internetowej – kształcenie na odległość.” Tzw. kawiarenka internetowa, która służy mieszkańcom sołectwa Jastrzębie zrobiła pozytywne wrażenie na członkach Komisji. Wniesiono natomiast uwagi w zakresie niebezpiecznych wyjazdów  z posesji położonych na drodze z Drzycimia do Jastrzębia. Przykładem jest posesja p. Szulc. Zaproponowano, aby wyciąć po jednym drzewie znajdującym się po lewej stronie każdego wyjazdu z posesji. Na przystanku PKS należy uzupełnić nawierzchnię.
 
 
  
Załącznik - lista obecności.
 
                                                                                                                                                                                          Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                                                                                                                                      Teresa Piotrowska
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 sierpnia 2009, 13:10:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1110