Rejestr uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2005 roku

WYKAZ UCHWAŁ – 2005 ROK

podjętych przez Radę Gminy w Drzycimiu

w okresie od 1 stycznia do  29 grudnia 2005 roku

Lp.

Nr uchwały, data podjęcia

Temat uchwały

Wykonawca

(realizacja)

Uwagi

1.

XVII/123/2005

25 stycznia

W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie                   31 stycznia

2.

XVII/124/2005

25 stycznia

W sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych

Wójt Gminy

Uchwała  została uchylona przez Radę Gminy

Uchwała

Nr XIX/148/2005

3.

XVII/125/2005

25 stycznia

W sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie                   31 stycznia

4.

XVII/126/2005

25 stycznia

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przekazanie uchwały Wojewodzie                    31 stycznia

5.

XVII/127/2005

25 stycznia

W sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie                 31 stycznia

6.

XVII/128/2005

25 stycznia

W sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie                 31 stycznia

7.

XVII/129/2005

25 stycznia

W sprawie przyjęcia zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

 

Przekazanie uchwały Wojewodzie                    31 stycznia

8.

XVII/130/2005

25 stycznia

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie            31 stycznia

9.

XVII/131/2005

25 stycznia

W sprawie powołania Komisji ds. opracowania statutów sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami

 

 

Przekazanie uchwały Wojewodzie                    31 stycznia

10.

XVIII/132/2005

24 lutego

O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie                    2 marca

11.

XVIII/133/2005

24 lutego

 

 

W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie                   2 marca

12.

XVIII/134/2005

24 lutego

 

W sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego ZOZ w Świeciu.

-

Przekazanie uchwały Wojewodzie  i Staroście Powiatu Świeckiego                  2 marca

13.

XVIII/135/2005

24 lutego

W sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Drzycim.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie              2 marca

14

XVIII/136/2005

24 lutego

W sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Gródek

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie                                     2 marca

16.

XVIII/138/2005

24 lutego

 

 

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Przekazanie uchwały Wojewodzie                     2 marca

17.

XVIII/139/2005

24 lutego

 

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu

Przekazanie uchwały Wojewodzie              2 marca

18.

XVIII/140/2005

24 lutego

 

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie

i RIO  2 marca

19.

XIX/141/2005

26 kwietnia

W sprawie uchwalenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Przekazanie uchwały Wojewodzie i RIO 4 maja 2005 r.

20.

XIX/142/2005

26 kwietnia

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych   w Drzycimiu

Przekazanie uchwały Wojewodzie

4 maja 2005 r.

21.

XIX/143/2005

26 kwietnia

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gródku.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum     w Gródku

Przekazanie uchwały Wojewodzie

4 maja 2005 r.

22.

XIX/144/2005

26 kwietnia

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej    w Sierosławiu

Przekazanie uchwały Wojewodzie

4 maja 2005 r.

23.

XIX/145/2005

26 kwietnia

W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie

4 maja 2005 r.

24.

XIX/146/2005

26 kwietnia

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.

 

Przekazanie uchwały Wojewodzie

4 maja 2005 r.

25.

XIX/147/2005

26 kwietnia

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie i RIO 4 maja 2005 r.

26.

XIX/148/2005

26 kwietnia

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/124/2005 Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych.

Wójt Gminy

Przekazanie uchwały Wojewodzie

4 maja 2005 r.

27.

XX/149/2005

15 czerwca

W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

Wójt Gminy

Przekazane Wojewodzie

21 czerwca

2005 r.

 

28.

XX/150/2005

15 czerwca  

W sprawie nadania nazwy placowi

Wójt Gminy

Przekazane Wojewodzie

21 czerwca

2005 r.

29.

XX/151/2005

15 czerwca

W sprawie uchwalenia statutów sołectw

 

Przekazane Wojewodzie

21 czerwca

2005 r.

30.

XX/152/2005

15 czerwca

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazane Wojewodzie

21 czerwca

2005 r.

 

31.

XXI/153/2005

5 lipca

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie i RIO 7 lipca 2005 r.

32.

XXII/154/2005

21 września

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Drzycim.

 

Przekazana Wojewodzie 27 września 2005 r.

33.

XXII/155/2005

21 września

W sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „ Zakup lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Drzycim.”

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie i RIO                   27 września 2005 r.

34.

XXII/156/2005

21 września

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie i RIO                   27 września 2005 r.

35.

XXIII/157/2005

7 grudnia

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości.

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie i RIO

13 grudnia 2005 r.  

36.

XXIII/158/2005

7 grudnia

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie i RIO   

13 grudnia 2005 r.  

37.

XXIII/159/2005

7 grudnia

W sprawie wysokości podatku od posiadania psów.

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie i RIO

13 grudnia 2005 r.      

38.

XXIII/160/2005

7 grudnia

W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie

13 grudnia 2005 r.  

39.

XXIII/161/2005

7 grudnia

W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie

13 grudnia 2005 r.  

40.

XXIII/162/2005

7 grudnia

W sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie

13 grudnia 2005 r.  

41.

XXIII/163/2005

7 grudnia

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie i RIO

13 grudnia 2005 r.      

42.

XXIV/164/2005

29 grudnia

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wójt Gminy

Przekazana Wojewodzie i RIO

3 stycznia 2006 r.  

metryczka


Wytworzył: inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka (25 stycznia 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 stycznia 2006, 09:17:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084