Rejestr uchwał podjetych przez Radę Gminy w Drzycimiu w 2002 roku

 

WYKAZ UCHWAŁ – 2002 ROK

podjętych przez Radę Gminy w Drzycimiu

w okresie od 19 listopada 2002 roku do 20 grudnia 2002 roku

 

 

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia

Temat uchwały

Wykonawca

( realizacja )

1.

I/1/2002

19.11.2002

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Rada Gminy Przekazano do organu nadzoru 25 listopada 2002 roku

2.

I/2/2002

19.11.2002

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Rada Gminy

Przekazano do organu nadzoru 25 listopada 2002 roku

3.

I/3/2002

19.11.2002

W sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Drzycim     w zakresie składników wynagradzania, ustalanych przez organ prowadzący

Wójt Gminy

Przekazano do opublikowania 22.11.2002

Publikacja – Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 142 poz. 2665 z 2002 r. Przekazano do organu nadzoru 25 listopada 2002 roku

4.

I/4/2002

19.11.2002

Zmieniająca Uchwałę Nr XXII/162/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

Wójt Gminy.

Przekazano uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Przekazano do organu nadzoru 25 listopada 2002 roku

5.

I/5/2002

19.11.2002

W sprawie wyboru reprezentantów  gminy Drzycim w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.

Wójt Gminy.

Przekazano Uchwałę do siedziby Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy w Czarnej Wodzie.

Przekazano do organu nadzoru 25 listopada 2002 roku

6.

I/6/2002

19.11.2002

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru ich przewodniczących

Przekazano do organu nadzoru 25 listopada 2002 roku

7.

I/7/2002

19.11.2002

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim

Rada Gminy Przekazano do organu nadzoru 25 listopada 2002 roku

8.

II/8/2002

10.12.2002

W sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

9.

II/9/2002

10.12.2002

W sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz  Zakładu Energetycznego w Bydgoszczy Spółka Akcyjna

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

10.

II/10/2002

10.12.2002

W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

11.

II/11/2002

10.12.2002

W sprawie częściowego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

12.

II/12/2003

10.12.2002

W sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej       „ ENERGETYK.”

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

13.

II/13/2002

10.12.2002

W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

14.

II/14/2002

10.12.2002

W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiących własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

15.

II/15/2002

10.12.2002

W sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów.

Wójt Gminy, Przekazano uchwałę do RIO i do publikacji

Uchwała opublikowana 17.12.2002  w Dz. Urz. Nr 149 z 2002 r. poz. 3047

16.

II/16/2002

10.12.2002

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2003 rok.

Wójt Gminy, Przekazano uchwałę do RIO

i do publikacji

Uchwała opublikowana

w Dz. Urz. Nr         149 z 2002 r. poz. 3048

 

17.

II/17/2002

10.12.2002

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2003 rok.

Wójt Gminy Przekazano uchwałę do RIO

i do publikacji

Uchwała opublikowana

w Dz. Urz. Nr         149 z 2002 r.

            poz. 3049

 

18.

II/18/2002

10.12.2002

W sprawie  podatku od posiadania psów

Wójt Gminy Przekazano uchwałę do RIO i do publikacji Uchwała opublikowana

w Dz. Urz. Nr         149 z 2002 r.

            poz. 3050

 

19.

II/19/2002

10.12.2002

W sprawie wysokości opłaty targowej

Wójt Gminy Przekazano uchwałę  do RIO i do publikacji Uchwała opublikowana

w Dz. Urz. Nr         149 z 2002 r.

        poz. 3051

 

20.

II/20/2002

10.12.2002

W sprawie wzorów formularzy w sprawach podatkowych

Wójt Gminy Przekazano uchwałę do RIO i do publikacji Uchwała opublikowana

w Dz. Urz. Nr         149 z 2002 r.

       poz. 3052

 

21.

II/21/2002

10.12.2002

W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy.

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

22.

II/22/2002

10.12.2002

W sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych przez Wójta Gminy

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

23.

II/23/2002

10.12.2002

W sprawie powołania Komisji Statutowej

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 13 grudnia 2002 roku

24.

III/24/2002

20.12.2002

W sprawie zmiany charakteru użytkowania, z gruntu rolnego na leśny

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 26 grudnia 2002 roku

25.

III/25/2002

20.12.2002

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wójt Gminy Przekazano do organu nadzoru 26 grudnia 2002 roku

26.

III/26/2002

20.12.2002

Zmieniająca Uchwałę Nr XXII/162/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

Wójt Gminy.

Przekazano uchwałę do RIO

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 sierpnia 2005, 12:54:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1143