Rejestr zarządzeń Wójta Gminy wydanych w 2002 roku

REJESTR

ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY DRZYCIM

 

2002 ROK

 

 

Lp

Numer zarzą-dzenia

Data

Treść

Wykonawca

1.

1/2002

20.11.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 roku

Skład Komisji:

Majewska

Gaca

Grzella

2.

2/2002

20.11.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 roku

Skład Komisji:

Majewska

Gaca

     Grzella

3.

3/2002

2.12.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Remont pomieszczenia przygotowawczego dla pacjentek Poradni K oraz wydzielenie szatni dla personelu  wg ślepego kosztorysu

Skład Komisji:

Grzella

Gaca

Cirsan

4.

4/2002

13.12.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów  biurowych w okresie od 1 stycznia 2002 r.  do 31 grudnia 2003 roku

Skład Komisji:

Frankowska

Gaca

Kempińska

5.

5/2002

16.12.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw: U95,Pb95, ON dla autobusów szkolnych i samochodów strażackich w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 roku wg harmonogramu dostaw

Skład Komisji:

Grzella

Gaca

Żurek

6.

6/2002

17.12.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót awaryjnych na terenie gminy Drzycim  w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. w zakresie :

a) obiektów będących w bezpo

średnim zarządzie gminy i obiektów oświatowych,

b) dróg gminnych i urządzeń w pasach dróg gminnych

Skład Komisji:

Grzella

Gaca

Żurek

7.

7/2002

17.12.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych obejmujące: dostawę i rozwiezienie mieszanki piaskowo-solnej, odśnieżanie dróg sprzętem ciężkim, likwidacja gołoledzi.

Skład Komisji:

Grzella

Gaca

Lejk

8.

8/2002

17.12.2002

W sprawie przyjęcia regulaminu sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Drzycim

Zarządzenie przekazano dyrektorom szkół

9.

9/2002

18.12.2002

Zmieniające Uchwałę Nr XXII/162/2001 Rady Gminy w Drzycimiu  w  sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

 Skarbnik Gminy

10.

10/2002

23.12.2002

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż środka trwałego samochodu ciężarowo-osobowego marki NYSA T52 o numerze rejestracyjnym CSW E893

Skład Komisji:

Grzella

Gaca

   Szczepańska

11.

11/2002

27.12.2002

W sprawie ustalenia cen energii cieplnej  dla indywidualnych odbiorców ciepła  w budynkach komunalnych

Insp. ds. Kultury. Oświaty i Sportu

12.

12/2002

30.12.2002

Zmieniające Uchwałę Nr XXII/162/2001 Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

 Skarbnik Gminy

13.

13/2002

30.12.2002

Zmieniające Uchwałę Zarządu Gminy w Drzycimiu z dnia 18 stycznia 2002 roku w sprawie opracowania harmonogramu  realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok

 Skarbnik Gminy

14.

14/2002

30.12.2002

W sprawie udostępnienia do dzierżawy na okres 3 lat w drodze przetargu, nieruchomości komunalnych.

 Insp. ds. mienia komunalnego

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 sierpnia 2005, 09:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1980