Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 309) starsze karty »
numer wpisu:

6220/B/2021-11

data: 4 listopada 2021
zakres przedmiotowy: brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 274 w m. Sierosław
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2021-10

data: 28 października 2021
zakres przedmiotowy: brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 8 w m. Sierosław
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2021-7

data: 7 października 2021
zakres przedmiotowy: opinia o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w Gródku
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2021-6

data: 26 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: postanowienie o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w Gródku
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2021-5

data: 20 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 274 w obrębie Sierosław, gmina Drzycim
dane
wnioskodawcy:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2021-3

data: 10 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: opinia o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2021-5

data: 9 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo
nazwa
podmiotu:
Powiatowy Zarząd Dróg
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2021-4

data: 2 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo
nazwa
podmiotu:
Powiatowy Zarząd Dróg
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2021-9

data: 28 lipca 2021
zakres przedmiotowy: konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej na dz. nr 8 w Sierosławiu
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy

numer wpisu:

6220?A?2021-4

data: 14 lipca 2021
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 8 w obrębie Sierosław
dane
wnioskodawcy:
PCW ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 309) starsze karty »